BELANGRIJK: Corona-instructies

16 augustus 2020

Lees dit goed door alvorens je gaat badmintonnen! Aan ouders/verzorgers: neem de instructies ook alvast met de kinderen door voordat jullie naar de sporthal gaan!


UPDATE 12 JANUARI 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 12 januari maakte het kabinet zoals verwacht bekend de huidige lockdown te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. Dit betekent helaas dat we voorlopig nog niet terug de zaal in kunnen om te badmintonnen. Op dit moment wordt gekeken wat deze verlengde lockdown betekent voor het uitspelen van de competitie. Begin volgende week kunnen wij jullie hier waarschijnlijk meer over vertellen.

UPDATE 14 DECEMBER 2020

Vanwege de nieuwe maatregelen (zoals het sluiten van binnensportaccomodaties) zijn wij genoodzaakt om alle trainingen, voor zowel jeugd- als seniorenleden, tijdelijk te staken tot en met dinsdag 19 januari 2021. Naar verwachting betekent dit ook echt het einde van het competitieseizoen, maar hierop komen wij nog terug als er vanuit de Bond een definitief besluit is gemaakt.

UPDATE 14 OKTOBER 2020

Vanwege de huidige maatregelen zijn wij ook genoodzaakt om enkele veranderingen aan te brengen in de inhoud van de speelavonden. Het is toegestaan om maximaal 30 personen in 1 ruimte te hebben. Het bestuur heeft daarom besloten om onze twee speelavonden te splitsen.

 • Senioren leden kunnen, op basis van onze indeling, óf alleen op dinsdag óf alleen op vrijdag badmintonnen.
 • Er is alleen op dinsdagavond gelegenheid om te spelen/trainen voor alle spelers die met nylon spelen, aangevuld met een aantal spelers die met veren spelen. Klik hier voor de indeling.
 • Er is alleen op vrijdagavond gelegenheid om te spelen/trainen voor alle spelers die met veren shuttles spelen. Klik hier voor de indeling.
 • De trainingen van Fritz (dinsdag) en Ronald (vrijdag) gaan gewoon door.
 • Je mag dus alleen komen op de speelavond waarop je bent ingedeeld. Mocht dit op onoverkomelijke problemen stuiten, dan kun je je richten tot Jeroen Bleekendaal.
 • We houden deze indeling aan tot nader bericht vanuit het bestuur.

Met 4 personen op 1 baan
Het is toegestaan om met 4 personen op 1 baan te trainen, mits alle maatregelen worden nageleefd. De belangrijkste maatregel blijft: houd altijd 1,5 meter afstand! Hierin worden de richtlijnen vanuit NOC*NSF gevolgd. Zorg daarom dat je zoveel mogelijk met dezelfde 4 spelers op de baan staat. Naast de baan houd je weer de anderhalve meter meter afstand aan. De kleedkamers worden alleen gebruikt als looproute, kom dus in je sportkleding naar de hal toe. Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan.

De aangescherpte maatregelen zorgen er ook voor dat de jeugd- en seniorencompetitie ±4 weken geen doorgang kan vinden. Momenteel is de Badmintonbond bezig om te kijken hoe zij de competitie na deze 4 weken weer gaan opstarten. In de loop van de volgende week komen zij hopelijk met meer informatie die wij dan weer kunnen doorsturen naar jullie. Wordt vervolgd!


UPDATE 29 SEPTEMBER 2020

Mogen ouders naar trainingen/wedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het Heinen Huis is dan gesloten en het is dan niet mogelijk om naar de training of wedstrijd te kijken. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan.

Wij verzoeken daarom alle ouders en verzorgers om hun kind voor de deur van de sporthal weg te brengen en op te halen tot nader bericht van de overheid. Let er wel op dat de toegang van de sporthal niet wordt geblokkeerd door wachtende mensen.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Mag ik dan wel blijven om de wedstrijden te kijken/coachen?
Ja. Bij uitwedstrijden van jeugdleden (t/m 17 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder ’teambegeleiding’. Je valt dan niet onder de regel van toeschouwers en mag je blijven kijken naar de wedstrijd.


Let op: Jeugdspelers trainen tot 19:45 uur. Daarna gaan wij desinfecteren. Hierbij het verzoek aan alle seniorenspelers om pas vanaf 20:00 uur de hal binnen te lopen. Zo kunnen de jeugdspelers en ouders rustig de sporthal verlaten.


Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer binnensporten beoefenen. Voor ons betekent dat, dat we vanaf dinsdag 18 augustus 2020 weer gaan beginnen met de trainingen! Om dit allemaal soepel en veilig te laten verlopen hebben we een protocol opgesteld. Lees dit goed door, dan kunnen we allemaal op een verantwoorde manier onze hobby en sport weer gaan uitvoeren!

Algemeen
Allereerst; Gebruik je gezonde verstand. Heb je klachten? Dan blijf je thuis. Op de site van het RIVM kan je precies zien om welke klachten het gaat.
Daarnaast blijft de 1,5m afstand van kracht buiten de banen! Voor en na het spelen van wedstrijden of trainen houd je minimaal 1,5 meter afstand. Deze regel geldt niet voor jeugd onderling tot 18 jaar. Spelers tot 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot spelers en trainers ouder dan 18 jaar. Felicitaties in de vorm van een high five of handdruk zijn helaas niet toegestaan. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner.

Looproutes en kleedkamers
De sporthal heeft looproutes gecreëerd. Kleedkamer 1 wordt gebruikt als uitgang om de zaal te verlaten. Kleedkamer 2 (heren) en kleedkamer 3 (dames) worden gebruikt om de zaal te betreden. Bij binnenkomst is een rotonde gecreëerd om de afstand te waarborgen. Laat spelers die de sporthal verlaten voorgaan, dit voorkomt opstoppingen. De kantine is geopend, maar ook daar wordt de 1,5m afstand gehanteerd.

De kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt. Er mogen schoenen gewisseld worden in de kleedkamer, maar die neem je vervolgens wel mee de zaal in. In de kleedkamers zijn zitplekken aangegeven (zie hiernaast), volg deze aanwijzingen. Douchen en omkleden is niet mogelijk, je komt in sportkleding binnen en vertrekt ook in je sportkleding. Ook is er één toilet beschikbaar voor de heren en één voor de dames. Zorg ook zelf voor voldoende water, flessen vullen is niet wenselijk.

Desinfectie en schoonmaak
Er staan op verschillende plekken desinfectiepompjes. Gebruik deze voordat je de zaal binnengaat en tussen de wedstrijden door. Ook is er oppervlakte schoonmaakmiddel beschikbaar.
Voordat shuttles met de handen worden aangeraakt, desinfecteer je je handen. De shuttles worden zo min mogelijk met de handen aangeraakt. Na gebruik worden de gebruikte shuttles verzameld en gedesinfecteerd. Ze kunnen direct daarna weer worden gebruikt. Trainingsmaterialen worden alleen door de trainer aangeraakt en na afloop gedesinfecteerd.

Reserveren
Reserveren is niet nodig. Wel willen we graag weten welke senioren er gespeeld hebben en daarvoor maken we gebruik van registratielijsten. De lijsten vind je gelijk als je de zaal binnenloopt en iedereen moet zich registeren. Dit geldt ook voor volwassenen die niet spelen, maar wel in de hal zijn, zoals begeleiders van jeugdteams. We controleren daadwerkelijk elk speelmoment of iedereen is aangemeld. De gegevens worden 4 weken bewaard voor gebruik in een eventueel contactonderzoek van de GGD. Het bestuur stelt per speelavond een coördinator aan. Deze coördinator kan de toegang voor spelers weigeren als hij/zij de gezondheidstoestand niet vertrouwd of als er te veel mensen in hal aanwezig zijn.

Oproep
Wie wil er een avondje coördinator zijn? Als alle senioren één avondje het mooie hesje willen dragen en controleren of iedereen is aangemeld, zijn we het seizoen al door. Er liggen inschrijflijsten op het tafeltje waar je ook elk speelmoment registreert. Alvast bedankt voor de hulp!

Competitie
Geef de tegenstanders geen hand bij het voorstelrondje. Ieder team mag banken achter beide kanten van de banen zetten zodat er meer ruimte is om op de banken te zitten. Toeschouwers zijn niet toegestaan in de hal (wel boven in de kantine, maar beperk dit tot een minimum). Bij de jeugd mag er per team 1 begeleider aanwezig zijn. Er mogen maar maximaal 100 mensen in de zaal aanwezig zijn. Douchen is niet mogelijk en we adviseren de tegenstanders om na de wedstrijd direct naar huis te gaan. Dit wordt ook vooraf aan de tegenstanders gecommuniceerd. De douches worden afgeplakt. Ieder team moet zelf de telborden bij de baan plaatsen en deze na gebruik schoonmaken. Ieder team maakt de banken en shuttles (nylon) schoon die gebruikt zijn bij de wedstrijden. Veren shuttles worden in de gebruikelijke bakken verzameld door ieder team.

Tot slot
Te allen tijde geldt dat aanwijzingen van het bestuur en trainers van de Shuttle of medewerkers van de sporthal opgevolgd moeten worden. Je kan bijvoorbeeld naar huis gestuurd worden als we klachten constateren of als je je niet voldoende aan de maatregels houdt. Uiteraard wordt hierover met meerdere mensen overlegd voordat er een beslissing wordt gemaakt. We vragen ouders dan ook om dit protocol goed door te nemen met hun kinderen.

Mochten er vragen zijn, nu of tijdens de speelavonden of competitiedagen, kunnen jullie altijd bij iemand van het bestuur terecht. Alvast bedankt voor de medewerking en veel speelplezier!


 • Heb je klachten? Blijf thuis!
 • Buiten de banen geldt 1,5 meter afstand voor volwassenen
 • Fysiek contact is niet toegestaan
 • Gebruik desinfectie waar nodig
 • Volg de looproutes aangegeven met pijlen
 • Omkleden kan niet, schoenen wisselen wel
 • Er blijft geen kleding in de kleedkamers achter
 • Douchen doen we thuis
 • Neem een gevulde bidon of fles mee
 • Registreer je bij elk speelmoment in de lijsten
 • Toeschouwers mogen niet de zaal in
 • Per jeugdteam mag er één begeleider mee de zaal in
 • Ieder team maakt gebruikte spullen schoon met desinfectie na gebruik (telborden, tafels voor de telborden, banken, shuttles)
 • Volg de aanwijzingen van coördinatoren/het bestuur altijd op
 • Aanmelden als coördinator voor een speelmoment? Graag!

Laatste nieuws

© Badmintonvereniging De Shuttle | 2017-2024 | Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd Conijn Services