Algemene voorwaarden

1 – Opzeggen

1.1 – Wetgeving

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum: 1 december 2011. Badmintonvereniging De Shuttle heeft op de volgende manieren kenbaar gemaakt waar en hoe een lid zich kan afmelden bij onze vereniging:

  • Vermelding op het inschrijfformulier;
  • Vermelding in de Algemene Voorwaarden, te vinden op onze homepage;

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:  “De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”  Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

 

1.2 – Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie na 1 april volgens uitvoeringsregeling Badmintonbond

De volgende procedure wordt gevolgd als een vereniging na 1 april van het wedstrijdseizoen een team wil terugtrekken uit de Bondscompetitie:

  1. De vereniging kan bij de LCW na 1 april een verzoek tot terugtrekking van een team uit de Bondscompetitie indienen. Het verzoek kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan, onder vermelding van de reden van terugtrekking van het betreffende team.
  2. De LCW bevestigt per omgaande de ontvangst van het verzoek en doet binnen één maand uitspraak.
  3. De LCW neemt bij de uitspraak in overweging of er sprake is van bijzondere omstandigheden die terugtrekking uit de Bondscompetitie noodzakelijk maken.
  4. Indien de LCW akkoord gaat met terugtrekken van het team, wordt aan de vereniging het inschrijfgeld in rekening gebracht, alsmede een geldboete van € 90,-. Tevens vervalt voor de vereniging de desbetreffende plaats in de Bondscompetitie.
  5. De LCW vult zo mogelijk de opengevallen plaats in op basis van het artikel “Opvulling opengevallen plaatsen” van de op 1 april geldende Uitvoeringsregeling promotiedegradatie Bondscompetitie. Opvulling kan uitsluitend plaatsvinden indien in de Bondscompetitie nog geen wedstrijden zijn gespeeld.
  6. Voor het indienen van een verzoek tot terugtrekking van een team uit de Ere- en Eerste Divisie na 1 april maar voor 15 mei geldt dat terugtrekking boetevrij kan verlopen. Bij het indienen van een verzoek tot terugtrekking na 15 mei wordt de procedure gevolgd als verwoord in artikel 2 t/m 5.

 

1.3 – Hoe opzeggen

Competitie spelende leden van Badmintonvereniging De Shuttle dienen vóór 1 maart per e-mail (secretaris.deshuttlewormer@gmail.com) de opzegging van het lidmaatschap door te geven aan de secretaris (Jason Harwijne). De reden hiervan is, omdat Badmintonvereniging De Shuttle alle competitie spelende leden vóór 1 april dient te registreren bij de Badmintonbond.

Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een bepaalde vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail kennis te geven.

Badmintonvereniging De Shuttle hanteert 1 maart als einddatum, omdat er dan voldoende tijd overblijft voor de Teamcommissie om teams te vormen van het definitieve aantal competitie spelende leden en om deze op te geven bij de competitieleiders. Hier hebben de leden zich dus ook aan te houden.

© Badmintonvereniging De Shuttle | 2017-2024 | Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd Conijn Services